Откријте го Мариово
Мал Холивуд – Село Штавица во Општина Прилеп
Shtavica Church, Milcho Manchevski

Мал Холивуд – Село Штавица во Општина Прилеп

Село Штавица е лоцирано на југоисточната страна на Прилепско Поле во Општина Прилеп. Над селото поминува патот кој води до Мариово преку преминот Слива, што воедно е и одлична можност…

Continue Reading

Добро Поле Мариово – Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu