Откријте го Мариово

Добро Поле Мариово – Местото каде е пробиен Македонскиот (Солунскиот) фронт

Со преместувањето на голем дел од германските единици на западниот фронт во пролетта 1918 година, позицијата на Централните сили на Македонскиот фронт дополнително се влоши.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu