Откријте го Мариово

Бешиште (Besiste) – Прилепско Мариово

Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

(more…)

Continue Reading

Витолиште (Vitoliste) село во Прилепско Мариово

Витолиште се наоѓа во југоисточниот дел на истоимената општина, односно во прилепскиот дел на областа Мариово, чиј атар се издига на планината Козјак, каде што се допира со територијата на Општината Конопиште.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu