Прилепско Мариово

Krushevica, Mariovo, Macedonia (55)

Крушевица (Krusevica) село во Прилепско Мариово

Крушевица се наоѓа на северозападната страна на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 759 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км. Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 27,6 км2. На него пасиштата заземаат површина од 1.316 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат …

Крушевица (Krusevica) село во Прилепско Мариово Read More »