Прилепско Мариово

besiste-mariovo 1

Бешиште (Besiste) – Прилепско Мариово

Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

vitoliste_pano_590

Витолиште (Vitoliste) село во Прилепско Мариово

Витолиште се наоѓа во југоисточниот дел на истоимената општина, односно во прилепскиот дел на областа Мариово, чиј атар се издига на планината Козјак, каде што се допира со територијата на Општината Конопиште.