НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

 

Co заечко сириште кај нас немаат обичај да потсируваат млеко, бидејќи добиеното сирење на таков начин се сметало за забрането да се носи во црква. Причината за тоа се должи на околноста што заекот не влегувал в село, та затоа неговото сириште се сметало за ѓаволско. Исто така се верувало дека ако некој отепал мачка, сирењето ќе му смирисало!

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -