НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

 

Сo проводијата (подарените пари од посетителите на малечкото) чинело да се купи некаков бакарен предмет, на пример ѓумче, чинија или друго, во кои, кога детето ќе порасне и се ожени, со дотогаш собраните пари да купи и да накрми (да остави да се налиже сол) животно – обично женско – како овца, коза, крава или некое друго. Тоа го прават со цел стоката на идниот домаќин да може да вирее и да се намножува.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -