НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

Booking.com

 

Малечко дете – цицалче невела (не е за добро) да се предава од едно лице на друго преку огниште, зашто, кога ќе пораснело, станувало женкар.

Booking.com