НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

Booking.com

 

На малечко дете, што се лигави, доволно било преку устата да му се провлече мачкина опашка, та лигите да престанат да му течат.

Booking.com