НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

Booking.com

 

Невела на дете да му се дува во тилот, за да не стекне навика да се лути! Невела да му се дува и во лицето, за да не му се фаќаат струпки!

 

Booking.com