Доста се моји дертови! – лирска песна

Booking.com

Девојче тенко, високо, аман-аман!
Нe ситни ситно пред мене,
Нe кревај магли правови, аман-аман!
Доста се моји дертови!
Кај да ји турам и твоји, аман-аман!
Кај да ји турам и твоји?—

Собери десна пазува, аман-аман!
Тури ји ново градинче,
Види си, што ќe ти никни, аман-аман!
Јако ти никни ѓунѓуле,
Јако ти никни ѓунѓуле, аман-аман!
Џумбус ќe правиш со мене!
Јако ти никни босилок, аман-аман!
Босо ќe трчаш по мене!
Јако ти никни тополче, аман-аман!
Топло ќe спијеш со мене!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com