Дуње (Dunje) – Прилепско Мариово

Booking.com

Дуње се наоѓа на северозападната страна на прилепскиот дел на областа Мариово, во рамките на Општина Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 690 метри.

Од градот Прилеп населбата е оддалечена 29 км. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 43,8 км2. Ha него пасиштата заземаат површина од 2.487 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 1.339,1 ха, а на шумите само 15,6 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во него работи основно училиште до IV одделение, има пошта, земјоделска задруга и продавница. Како, впрочем, од многу села во Мариово, така и од Дуње се иселил значителен број од населението.

 

Селска слава:   Митровден  – Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември)

 

dunje_590

Панорама (Отвори цел екран)

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Дуње

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

13

Неженети

1

Вдовици

 

Годиш. приход

920

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

23

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

2655

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

56

Неженети

4

Вдовици

2

Годиш. приход

3259

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

43

Неженети

9

Вдовици

2

Годиш. приход

3792

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

37

Неженети!

5

Вдовици

1

Годиш. приход

2092

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Дуње (-) 1948

594

..

..

..

..

..

..

..

..

Дуње (Дуње) 1953

713

710

0

1

0

0

1

..

1

Дуње (Мариово) 1961

778

775

0

0

0

0

3

0

0

Дуње (Прилеп) 1971

731

728

0

0

0

..

2

..

1

Дуње (Прилеп) 1981

333

332

0

0

0

0

1

0

0

Дуње (Прилеп) 1991

165

165

0

0

0

0

0

0

0

Дуње (Прилеп) 1994

145

145

0

0

0

0

0

0

0

Дуње (Витолиште) 2002

77

77

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

dunje-mariovo 1

dunje-mariovo 2

dunje-mariovo 3

dunje-mariovo 4

dunje-mariovo 6

 

 

 

Booking.com