ЏИЛИП ЧЕНИЦА СЕЕШЕ – лирска песна

Booking.com

Џилип ченица сееше
и на гулаби врљаше:
– Гулаби сиви гулаби,

летајте кај ќе летате,
на есен да се вратите,
голем си радос ќе права:
мила си сина ќе жена,
мила си ќерка ќе мажа.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com