Етно музеј во с. Градешница

Booking.com

Етно музејот во с. Градешница постои од 2 Август 2009 г и претставува збирка на етно елементи од живеењето и културата на населението, како и остатоци од оружје и предмети користени  во војните.

Музејот  е отворен по претходна најава во месеците од мај до ноември.

etno muzej gradesnica 02

etno muzej gradesnica 03

etno muzej gradesnica 04
Контакт информации:
Катерина Мавровска
Тел: + 389 70 623 268
email: kmavrovska@yahoo.com

 

Booking.com