Гробот на Толе Паша во село Крушевица

Гробот на Толе Паша во село Крушевица

Толе Паша (Стојан Кулески или Стојан Трајков Куликов) бил роден во 1868 година во село Крушевица. Тој бил војвода од Мариово и член на ТМОРО.

Прочитајте повеќе: Роман Толе Паша од Стале Попов (Том 1 и Том 2)

Пред создавањето на Организацијата Толе Паша дејствувал како ајдутски војвода, а од 1900 година бил дел од четата на Мирче Ацев. Подоцна бил назначен за војвода и учествувал во Илинденското востание. Цел на неговата чета бил напад на турскиот воен гарнизон во селото Витолиште.

Загинал на 3 февруари 1904 година во месноста Кленов Дол во близина на село Гуѓаково, заедно со својот син Велјан и осум други четници.
Моштите на загинатите комити во 2001 година се пренесени во заеднички гроб во селските гробишта во Крушевица.

Гробот на Толе Паша, Крушевица