ГРРР ЧИИJ СТАП – Игра за деца од Мариово

Booking.com

Учесници: Група од над три деца или младинци.

Материјал: За секој учесник по еден стап.

Опис на текот на играта: Секој учесник од определена линија “откуцува” со својот стап, настојувајќи што подалеку да го оддалечи. Оној учесник што најмалку ќе го оддалечи својот стап од определената линија губи и затоа лежи со затворени очи и со лицето кои земјата.

Тогаш оној играч чиј стап бил најмногу оддалечен од линијата на “откуцување” ги зема еден по едеп стаповите удира по грбот на оној што лежи и пика: “Гррр чииј стап”?!. Задачата на играчот што лежи е да погоди за секој стап чиј е.

Штом ќе заврши со детекцијата  на стаповите и со нив фрла по останатите играчи. Целта е да погоди некој од учесниците. Тогаш оној што е погоден лежи и играта се повторува, нo ако не погоди никој, тогаш лежи истиот играч.

Во оваа игра доаѓа до израз мотивот за успех и толерантпоста на неуспех. Но се развива и концентрацијата на вниманието при детекцијата па стаповите.

 

Преземено од:

„ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ИГРИ НА ДЕЦАТА ВО МАРИОВО“

Автори: Стојан Ѓуровски, Прилеп

Стојан Дарковски, Скопје

Ристо Сукаровски, Битола

„Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен“ – Зборник на трудови издаден 1994г

Booking.com