Гуѓаково (Gugjakovo) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Селска слава:   Митровден  – Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември)

Гуѓаково (Гудјаково) е наполно раселено по 1981 година, кога што броело четири жители, македонско население. Селото се наоѓа во прилепско Мариово, на територијата на Општината Витолиште, на надморска височина од 580 м. Атарот зафаќа простор од 21,2 км2.

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Гудјаково

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

Ненаселено

Неженети

Вдовици

Годиш. приход

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

1

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

31

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

13

Неженети

 

Вдовици

1

Годиш. приход

1086

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

13

Неженети

 

Вдовици

1

Годиш. приход

1086

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

14

Неженети!

3

Вдовици

 

Годиш. приход

886

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Гуѓаково (-) 1948

119

..

..

..

..

..

..

..

..

Гуѓаково (Дуње) 1953

133

133

0

0

0

0

0

0

0

Гуѓаково (Мариово) 1961

132

131

0

0

0

0

1

0

0

Гуѓаково (Прилеп) 1971

41

40

0

0

0

0

1

0

0

Гуѓаково (Прилеп) 1981

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Гуѓаково (Прилеп) 1991

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Гуѓаково (Прилеп) 1994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гуѓаково (Витолиште) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

{gallery}gudjakovo{/gallery}

 

Booking.com