Хански слугар чесен човек – лирска песна

Хански ти слугар јаз беа,
Крчмарице, мори, млада, ајде!
Крчмарице, мори, млада!

 

Девет години сум седил
На твоје анче, мејанче, ајде!
На твоје анче, мејанче!

Ништо ти лошо не реко,
Ниту со нога поткопна, ајде!
Ниту со нога поткопна!

Ниту со рака намана,
Ниту со јоко намигна, ајде!
Ниту со јоко намигна!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)