Ивени (Iveni) село во Битолско Мариово

Booking.com
cumentation: Vlado Temelkovski Lavcanot
NI Institute and Museum Bitola
 
{gallery}iveni{/gallery}

Ивени се наоѓа во источниот дел на Битолското Поле, односно во битолскиот дел на Мариово и припаѓа на Општината Новаци.

Селото е планинско, на надморска височина од 940 метри. Од централното место Битола тоа е оддалечено околу 40 км. Селото има релативно голем атар од 25 км2. На него преовладуваат пасиштата на површина од 1.973 ха, потоа следи обработливото земјиште на површина од 289 ха, додека на шумите отпаѓаат само 75 ха. Тоа, во основа, има полјоделско – сточарска функција. Во него се наоѓа храмот Вознесение Христово (Св. Спас) и црквата Св. Атанасиј Велики (1860 год).

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Ивени (-) 1948

145

..

..

..

..

..

..

..

..

Ивени (Маково) 1953

321

321

0

0

0

0

0

0

0

Ивени (Новаци) 1961

316

314

0

0

..

..

0

..

2

Ивени (Битола) 1971

168

168

0

0

0

0

0

0

0

Ивени (Битола) 1981

41

41

0

0

0

0

0

0

0

Ивени (Битола) 1991

14

14

0

0

0

0

0

0

0

Ивени (Битола) 1994

10

10

0

0

0

0

0

0

0

Ивени (Старавина) 2002

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

 

Booking.com