ПОРАЧУВА БЕЛА JAHA– Лирска песна

Booking.com

Порачува бела Јана, нарачува:

Как знаеш Омер беже ти да дојлеш,

ти да дојдеш три недели пред Гурѓовден.

Ак’не дојдеш три недели пред Ѓурѓовден,

ќе ја најдеш бела Јана посвршена.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com