Видео – Џип Турнеја Мариово 2014

Booking.com

Видео презентација од Џип Турнеја Мариово 2014 која се одржа на 28-29.06.2014 година. Главна дестинација која се посети беше манастирот Чебрен во чија што близина и се ноќеваше.

Booking.com