Јоти лубиш друго лубе? – лирска песна

Booking.com

Мори, ој невесто, Стојанице,
Што ти јуста подгорела?
Мори, што ти јуста подгорела
Каку платно небелено? —

 

Mope, ој Стојане, мој стопане,
Од твојите неправини!
Mope, јоти јодиш Маријово,
Јоти лубиш друго лубе? —

Мори, ој невесто, Стојанице,
Јако лубам друго лубе;
Мори, јако лубам друго лубе,
Да ми пукни добра коња! —

Mope, ој Стојане, мој стопане,
Коњо ти је чошка рана!
 

Mope, заколни се за јочите,
Јако љубиш друго лубе! —

Мори, ој невссто, Стојанице,
Јако љубам друго лубе;
Мори, јако љубам друго лубе,
Да ми пукни машко дете! —

Mope, ој Стојане, мој стопане,
Да ти пукнат двете јочи!
Mope, да ти пукнат двете јочи,
Дете ни је заједничко!
Mope, заколни се за јочите,
Јоти немаш друго лубе!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com