КАК ОСЛЕПЕ КАК ОЌОРЕ – лирска песна

Booking.com

Как ослепе, как оќоре,
Менко ле моме убаво,
дали мајка те искара
или татко те посврши?

– Ој чупиња, мили сестри,
нити мајка ме искара,
нити татко ме посвши,
мој побратим болен лежи.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com