КАЛАВЕР МИ КОЊА КОВА – лирска песна

Booking.com

Калавер ми коња кова,
под калиње под маслиње;
невеста му просту стое,

просту стое узди држе,
узди држе и му веле:
– Каде думаш да кинисаш,
кому мене ќе оставеш?
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com