Кален (Kalen) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Селска слава:  Христовото вознесение- Спасовден (40 дена по Велигден)

Кален се наоѓа на крајниот северозападен дел на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово, недалеку од патот Прилеп -Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 640 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км. Кален има релативно голем атар, на површина од 22,6 км2. На него доминираат пасиштата со 1.433 ха. на обработливото земјиште отпаѓаат 533 ха, а на шумите само 52 ха. Според тоа, селото има полјоделско – сточарска функција. Од Кален се иселил значителен дел од неговото население.

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Кален

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

6

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

530

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

19

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

1203

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

63

Неженети

2

Вдовици

 

Годиш. приход

3328

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

36

Неженети

13

Вдовици

8

Годиш. приход

4139

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

35

Неженети!

5

Вдовици

1

Годиш. приход

2439

 

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Кален (-) 1948

239

..

..

..

..

..

..

..

..

Кален (Дуње) 1953

287

287

0

0

0

0

0

0

0

Кален (Мариово) 1961

336

335

0

0

0

0

1

0

0

Кален (Прилеп) 1971

287

284

0

0

0

..

0

..

3

Кален (Прилеп) 1981

110

110

0

0

0

0

0

0

0

Кален (Прилеп) 1991

45

45

0

0

0

0

0

0

0

Кален (Прилеп) 1994

38

38

0

0

0

0

0

0

0

Кален (Витолиште) 2002

19

19

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}kalen{/gallery}

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com