Калеш Анѓа - Масло на платно - автор - Дејан Макриевски