Калино, кадано ! – лирска песна

Booking.com

Калино, кадано,
Каде беше денеске? —

Усејин Џеладин,
Каде мајка на гости! —

Калино, кадано,
Што ти даде да ручаш? —

Усејин Џеладин,
Црно прасе печено! —

Калино, кадано,
Камо мене да ручам? —

Усејин Џеладин,
Турчин прасе не јади! —

Калино, кадано,
Кај да нема, не јади! —

Усејин Џеладин,
Турчин вера не менва!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com