КИНИСАЛ ИВО КИНИСАЛ – лирска песна

Booking.com

Кинисал Иво кинисал
во село вино да пие,
во мало лута ракија,
часум невеста по него:

– Ела си Иво, ела си,
милни ти гости дојдоа
од светогорски манастир,
мила ни сина сакајат
занает да го научат,
белата книга да држе,
црното писмо да пише.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com