КИСКОЛЕ ГОРО ЦВЕТОВА – лирска песна

Booking.com

Кисколе горо цветова,
кој ми те тебе допушти?
– Млади ме Милан допушти
до Ангелина Марина!

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Грозда Здравевска, родена 1935 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com