Кој ти ронеше цвеќето? – лирска песна

Booking.com

Матуше, чупе, Матуше,
Кој ти матеше водата?    
Кој ти матеше водата,    
Кој ти ронеше цвеќето? —

 

Темнина беше, не виду;
Ми се гледаше хајтата,
Хајтата, мамо, Тоската,
Co таја гуна хајтимска!

Co тоји тунус над око,
Co сто драм пискул на него,
Чифте пиштули за појас,
Острата сабја на колко!
 

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com