Кокре (Kokre) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Селска слава: Дуовден (десет дена по Спасовден, педесет дена по Велигден)

Кокре ce наоѓа на крајниот североисточен дел на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри, Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 21,6 км2. На него преовладуваат пасиштата на површина од 1.345 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 496 ха, а на шумите 115 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција.

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Кокри

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

9

Неженети

1

Вдовици

 

Годиш. приход

690

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

15

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

917

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

63

Неженети

2

Вдовици

 

Годиш. приход

3002

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

36

Неженети

11

Вдовици

2

Годиш. приход

4539

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

34

Неженети!

5

Вдовици

 

Годиш. приход

2138

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Кокре (-) 1948

195

..

..

..

..

..

..

..

..

Кокре (Дуње) 1953

240

240

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Мариово) 1961

266

266

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Прилеп) 1971

206

206

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Прилеп) 1981

53

53

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Прилеп) 1991

19

19

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Прилеп) 1994

16

16

0

0

0

0

0

0

0

Кокре (Витолиште) 2002

7

7

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}kokre{/gallery}

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com