Коњарка – Излетничко место во близина на село Скочивир

Booking.com

Коњарка е излетничко место во близина на село Скочивир на 38 км од Битола.

Сместено покрај чистата Коњарска Река, чие што извориште се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

Коритото на Коњарска Река е насочено кон запад, а целиот слив е формиран во шумско подрачје. Во Црна Река се влива под ридот Врх на надморска височина до 550 м. Долга е 15 км, зафаќа сливна површина од 63 км2 и има релативен пад од 114‰, кој се вбројува меѓу најголемите во Македонија.

konjarska reka 03

konjarska reka 1

konjarska reka 2

konjarska reka 3

konjarska reka 4

konjarska reka 5

konjarska reka 6

Booking.com