Коњарска Река, Мариово

Booking.com

Извориштето на  Коњарска Река се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

Коритото е насочено кон запад, а целиот слив е формиран во шумско подрачје. Во Црна Река се влива под ридот Врх на надморска височина до 550 м. Долга е 15 км, зафаќа сливна површина од 63 км2 и има релативен пад од 114‰, кој се вбројува меѓу најголемите во Македонија.

konjarska reka 03

konjarska reka 1

konjarska reka 2

konjarska reka 3

konjarska reka 4

konjarska reka 5

konjarska reka 6

Текст:
Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија

Booking.com