Откријте го Мариово

Крушевица се наоѓа на северозападната страна на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 759 метри.

Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км. Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 27,6 км2. На него пасиштата заземаат површина од 1.316 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 1.190 ха, a на шумите само 28 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во него работи основно училиште до IV одделение, а има и земјоделска задруга. Поради емиграција на населението, Крушевица преминала од средна, во мала населба.

 

Број на жители по години:

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Крушевица 104) (-) 1948

555

..

..

..

..

..

..

..

..

Крушевица (Дуње) 1953

599

597

0

0

0

0

1

..

1

Крушевица (Мариово) 1961

637

633

0

0

0

0

4

0

0

Крушевица (Прилеп) 1971

595

593

0

0

0

..

1

..

1

Крушевица (Прилеп) 1981

284

283

0

0

0

0

0

..

1

Крушевица (Прилеп) 1991

146

146

0

0

0

0

0

0

0

Крушевица (Прилеп) 1994

117

117

0

0

0

0

0

0

0

Крушевица (Витолиште) 2002

87

87

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Не пропуштајте

Leave a Reply

Close Menu