Лесното – Македонско Народно Оро

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Мала Река.
Играчки состав — мешан (мажи и жени).