Лисолај – Македонско Народно Оро

Booking.com

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Битолско.
Играчки состав — мешан (мажи и жени).

 

 

 

Booking.com