Луѓето се познават по зборо! – лаги, смешки, хумор од Мариово

Booking.com

„Мајко, мајко мори, идат некоји луѓе пo пат оздола!” — „Иди, ќерко, види: који се ?”

„Мајко, мајко мори, како да ји познавам луѓето?” — „Луѓето се познават, ќерко, пo зборо: ако прават есап — есаплии, тија се Крушовјани; ако се фалат — фалбаџии, тија се Прилепчани; а ако лаги и смешки прикажуват, ако се шега бијат и мајтап прават — мајтапчии, и ако пцуват и мислат страмотно, никој друг’ народ не мож’ да биди — тија се Маријовци!”

 

Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com