МАЈКА ТИ ТЕ ВИКА ЌИРАНО – лирска песна

Booking.com

Мајка ти те вика Ќирано,
Турци на конак дојдоа,
од коња лута ракија,
од коња слатка вечера,
од коња вино црвено,
од коња мека постела,
од коња моме за спање.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com