Манастир (Manastir) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Манастир се наоѓа на западната страна во прилепскиот дел на областа Мариово и и припаѓа на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 690 метри.

Од градот Прилеп населбата е оддалечена 38 км. Атарот зафаќа простор од 15,5 км2. На него обработливото земјиште зазема површина од 253 ха, на пасиштата отпаѓаат 705 ха, а шуми, речиси нема. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во 1954 година во населбата бил откриен манастир „Св. Никола”, во којшто една зачувана фреска потекнува од 1560 година. Населбата Манастир е мала, во фаза на раселување.

Селска слава:   Митровден  – Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември)

 manastir

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Манастирец

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

35

Неженети

2

Вдовици

6

Годиш. приход

2678

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

35

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

2138

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

44

Неженети

9

Вдовици

3

Годиш. приход

3790

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

45

Неженети

3

Вдовици

1

Годиш. приход

3556

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

40

Неженети!

3

Вдовици

 

Годиш. приход

2456

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Манастир (-) 1948

131

..

..

..

..

..

..

..

..

Манастир (Витолиште) 1953

144

142

0

0

0

0

1

..

1

Манастир (Мариово) 1961

232

222

0

7

..

..

0

..

3

Манастир (Прилеп) 1971

139

139

0

0

0

0

0

0

0

Манастир (Прилеп) 1981

19

19

0

0

0

0

0

0

0

Манастир (Прилеп) 1991

13

13

0

0

0

0

0

0

0

Манастир (Прилеп) 1994

12

12

0

0

0

0

0

0

0

Манастир (Витолиште) 2002

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}manastir{/gallery}

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

Booking.com