Св. Димитриј, Манастир во месноста Трново (Monastery St. Dimitrij in Trnovo)

Св. Димитриј, Манастир во месноста Трново (Monastery St. Dimitrij in Trnovo)

Во испустеното некогашно село Трново (што било сместено наспроти Будимирци), во подножјето на Кајмјакчалан е обновен храмот, посветен на воинот св. вмч. Димитриј.

Храмот опстоил со векови. Бил подигнат во чест на св вмч. Димитриј.  Црквата како градба е мала со влез од западната страна и крст вдлабнат над вратата.
Неодамна се обновени и конаците на манастирот и се едни од најубавите во овој дел од Македонија.

Не пропуштајте: Цркви и манастири во Мариово – незаборавно 4х4 доживување >>>

sv dimitrij trnovo 00

manastir trnovo 01

manastir trnovo 02

manastir trnovo 03

Во согласност со црковниот одбор на село Будимирци, можно е ноќевање во истите.

budimirci trnovo 01