УБАВА MOMA– Лирска песна

Booking.com

Бело лице имаш, моме,

жалиш ли го ти?

Ах да го жалам

не 6и ти го дала

да го љубиш ти.

Руси коси имаш, моме,

жалиш ли ги ти?

Mope да ги жалам,

не би ти ги дала,

да ги мрзиш ти.

Танка става имаш, моме,

жалиш ли ја ти?

Mope да ја жалам,

не би ти ја дала,

да ја кршиш ти.

8. Во стихот „Да ги мрзиш ти” веројатно се работи за грешка во пишувањето

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com