БЛАЗЕ ТЕБЕ МАЛОЈ MOME– Лирска песна

Booking.com

Блазе тебе, малој моме,

блазе тебе, моме, на душата

Јоти спиеш со дружина,

со дружина, моме со двамина (2)

со мајка ти, моме, со татка ти.

Ами јазе сам сирома

сам легнувам, моме, сам станувам (2)

на полноќ се, моме, разбудувам,

на полноќ се разбудувам,

ал’ перница, моме, прегрнувам,

ал’ перница прегрнувам

тебе, малој моме, побарувам.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com