Манастир Св. Никола село Манастир – Мариово

Манастир Св. Никола село Манастир – Мариово

Манастирот Св. Никола е сместен во село Манастир на околу 50 километри од Прилеп, во прилепско Мариово.

Не пропуштајте: Цркви и манастири во Мариово – незаборавно 4х4 доживување >>>

Црквата „Св. Никола“ е споменик на културата од византискиот период, и истата содржи исклучително вредни фрески изработени во првиот период од византиското владеење. Ваквиот тип сликарство е многу редок и е застапен само во црквата во Курбиново и во „Света Софија“ во Охрид.  

sv nikola manastir

Црквата е подигната во 1266 г. на темелите на старата црква од 1095 г. од страна на протостаторот Алексеј, роднина на византискиот император Алексеј Комнин.

За време на Првата светска војна, црквата претрпела сериозни оштетувања, особено западниот ѕид и сводот

Во Првата светска војна црквата била многу оштетена, особено западниот ѕид и сводот. Подоцна во 1939 г била доградена, но без фрескоживопис. 

Ова е единствениот манастир во Мариово во кој има активен монашки живот и до истиот води асфалтен пат.