МОРАЧ – FOENICULUM VULGARE (КОМОРАЧ)

Booking.com

Морачот е повеќегодишно зељесто растение, со шупливо стебло, кое округло и избраздено.

Листовите му се зелени, до сиво плава боја, голи и перјесто поделени., штитови и крупно со 4 до 25 зраци.
Цветот има темно жолта боја.
Плодот има јајчеста форма, со изразени ребра и жолто – зелена боја.
Расте во медитеранскиот регион, покрај патишта, запуштени места, но може и да се одгледува.

morac

УПОТРЕБА:
За лек се употребува семето и листот, при тешкотии со варењето на храната, гасови, пролив, недоволно лачење млеко кај доилки, благ диуретик, го поттикнува исфрлањето на камен од бубрег.
Надворешно се користи при болки, ревматизам и конјунктивитис.

 

Преземено од книгата:
“Лековити растенија – Ваш чудесен лек”
Автор:Живко Најдовски

Лековити растенија и билки
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email: najdovskizivko@yahoo.com

lekoviti-rastenija-kniga

Booking.com