HE ПЛАЧИ МАЈКО, HE ЖАЛАЈ– Лирска песна

Booking.com

He плачи, мајко, не жалај, мори, не жалај,

не рони с’зи крвави, мале,

крвави, по твојте бели јобрази, мале,

јобрази јоти ќе стана ајдутин, мале, бунтовник.

Турчинот не го јоставам, мале, јоставам,

Турчин да ми се башари, мале, тамбари,

на татковото огниште, мале, огниште,

на мајкиното катишче, мале, катишче,

на сестрината постела, мори, постела.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com