Градевци вo НОВ

Треба да се одбележи, дека при ослободувањето на Македонија, во борбите за ликвидирање на балистичките банди во Гостиварско и Кичевско, при крајот на 1944 година, како борци на НОВМ загинуваат градевците Никола Г. Младеновски и Бранко Димов Бандевски.

При пренесувањето на нивните мошти во родната Градешница и погребот на селските гробишта, се собра многу народ, при тоа се одржани пригодни погребни говори.

 

Во чест на овие загинати борци, на сред село во Градешница во 1951 година е подигната спомен – чешма од страна на Основната организација на СБ од НОВМ од с. Градешница.

Во есенските месеци 1944 година, по наредба на Главниот штаб на HOB и ПО на Македонија, Народноослободителниот одбор во Градешница, исто така, ги повикува сите родени селани од 1914 до 1926 година да се јават во редовите на HOB на Македонија. Оваа наредба беспрекорно е извршена. Новата народна власт и во Градешница за борците на фронтовите собира и испраќа храна, облека и друг воен материјал, се до конечното ослободување на Македонија, односно Југославија. Значи, сето цивилно население живее и работи за фронтот.

Bo HOB на Македонија посредно или непосредно учествуваат од селото Градешница вкупно 95 борци, од кои 67 се вклучени во партизанските единици и со оружје во рацете учествуваат во борбите за конечно ослободување на земјата од фашизмот. Другите борци работат во позадината помагајќи го народноослободителното движење во храна, облека и друго.

 

Од последиците здобиени во HOB починуваат следните борци од селото Градешница:

Ѓорги Парговски

Ристо Чавдаровски

Коле Чавдаровски

Стојко Пластовски

Ристе Вржалковски

 

Во текот на НОБ и Револуцијата со старешински чинови се здобиваат следните борци – градевци:

Трако Кралевски

Митре Ќиќерковски

Стојко Шкрековски

Трајко Бурлиовски

Мицко Велковски и други.

 

По ослободувањето како активно војно лице во ЈНА со офицерски чин се здоби и градешецот Пројче Бојковски.

Во чинови на резервни војни старешини во ЈНА беа назначени и други градевци.