ОЈ МОМЧИЊА ТУЃИНЧИЊА – епска песна

Booking.com

Ој момчиња туѓинчиња,
дојде време за сјодење,
стегнете ги ремењето,
ремењето на нозете,
на пушките кремењето!

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Грозда Здравевска, родена 1935 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: комитска

Booking.com