ОЈ ВИ ГОСЈЕ ГОСЈЕ ПРИЈАТЕЛИ – лирска песна

Booking.com

 Ој ви госје, госје пријатели,
погледајте горе домаќина
ако му е мустаќот засукан
појадете госје, попите си,
ако му е мустаќот подведен,
ај ставајте госје одете си.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Димитар Каровски, роден 1922 година во с. Груниште; 1953-та имаше 31 година.
Вид на песна: хумористична

Booking.com