Орле (Orle) село во Битолско Мариово

Booking.com

Орле  се наоѓа во источниот, битолскиот дел на Мариово, на северозападната страна на територијата на Општината Новаци, а на падината на Селечка Планина.

Селото е ридско, на надморска височина од 830 метри. Атарот зафаќа простор од 9,8 км2. На него пасиштата заземаат површина од 593 ха, a на обработливото земјиште отпаѓаат 220 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Населбата е мала, во фаза на раселување. Празник на селото е Велигден, во него се наоѓа храмот Св. Недела (1860 год).

 

Селска слава: Велигден

orle-mariovo

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Орле (-) 1948

189

..

..

..

..

..

..

..

..

Орле (Маково) 1953

224

224

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Мариово) 1961

226

226

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Битола) 1971

206

206

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Битола) 1981

87

87

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Битола) 1991

40

40

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Битола) 1994

26

26

0

0

0

0

0

0

0

Орле (Старавина) 2002

16

16

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com