Орото Почна – Македонско Народно Оро

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Скопско.
Играчки состав — мешан (мажи и жени).

Орото почна, бре лудо, сред село, крај чешмата,
Орото почна, бре лудо, на сред село,
Ти, моме, зошто не дојде, сред село, кај чешмата?,
Зошто не дојде, бре лудо, на сред село.