ОВЧАРИ ГАРВАНИ – лирска песна

Booking.com

Овчари гарвани,
девојки гугувки;
пак им се свиѓава
на малите моми,
бело променети,
силно уплетени,
цели нашиени.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Грозда Здравевска, родена 1935 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com